REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Perioada campaniei:  21 Decembrie – 31 Decembrie 2015 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Campania promoţională este organizată de SC APOGEU SRL,  punct de lucru: Str.Rapsodiei, Nr.14, Bl. D1-3, Sc. B, Ap.3, Rm.Valcea  (denumită în continuare “Organizator”).

1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru Organizator. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare imediat dupa publicarea actului aditional. 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, pe contul Facebook al Organizatorului, (https://www.facebook.com/cabinet.ginecologie.ecografie) în perioada 21 Decembrie – 31 Decembrie 2015, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.\

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1  Campania se adresează tuturor utilizatorilor de reţelei de socializare Facebook, in perioada desfasurarii acesteia si care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

4.2  Participarea la această Campanie impune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.3 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la sectiunea 1.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Campania are la bază un mecanism simplu, Like-Share, specific platformei de social media aleasă. Mecanismul este descris în textul campaniei (care însoţeşte ad-ul creat special pentru campanie.

Promoție: 50% reducere consultație ginecologica pentru depistarea ovarelor polichistice.

In cazul in care sunt necesare si analize de laborator, acestea costa 60 de lei.

Astfel, cu 110 lei (consultație + analize) puteți afla daca aveți ovare polichistice.

Ce trebuie să faci: dă un Like paginii noastre de Facebook şi dă Share postării de concurs.\

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Premiile oferite în cadrul acestei Campanii constau în: 50% reducere consultație ginecologica pentru depistarea ovarelor polichistice

Participantul beneficiază de aceasta reducere in perioada 21.12.2015-31.12.2016

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii. 

SECŢIUNEA  8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul / premiile doar acelui câştigător care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

8.2. Organizatorul şi celelalte entităţi implicate in Campanie nu îşi asumă raspunderea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Organizatorul va raspunde fata de castigatori pentru calitatea premiilor in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde pentru integritatea acestora.

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

8.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECŢIUNEA 11.  REGULAMENTUL OFICIAL

11.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil gratuit pe site-ul  Organizatorului,  www.ginecologie-ecografie.ro

11.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

11.4. Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,

SC APOGEU SRL

Cabinet Ginecologic

Cabinet Ginecologie / Ecografie 2D, 3D, 4D, Doppler Color
Videocolposcopie / Planificare familiala

Telefon: 0250 74 41 51 Ramnicu Valcea, Cartier Nord Str. Rapsodiei Nr. 14 Bl. D1-3, Sc. B, Ap. 3 Parter - Interfon 03

Administrare